Soul黑白漫

满脑子漫画思想

【UT融合战争】序章

————————————————————————————

(一个序章大概要分几次来发了,怪我速度太慢。)具体人设具体世界观估计要缓缓了。。小图不清晰凑合凑合。。。

评论(5)

热度(69)